MoMeNT wil kunstenaars, filosofen, economisten, leerkrachten, beleidsvoerders, … uitnodigen om toeschouwers, stadsgenoten en niet-Tongenaren, … via een breed cultuuraanbod te betrekken in een open dialoog om het thema TIJD via de kunsten een bewustwording creëren over de cruciale rol die TIJD speelt in de samenleving en dit ten gunste voor de TIJDgenoten en de volgende generaties.
 

MoMeNT biedt een platform aan zowel gevestigde kunstenaars als nieuwe creatieve makers en nodigt hen uit tot het creëren van nieuwe producties geïnspireerd door TIJD en ondersteunt hen in het faciliteren van de nodige voorzieningen.
 

MoMeNT kiest niet voor een  bepaalde kunstdiscipline noch voor een bepaalde doel- of leeftijdsgroep.
 

MoMeNT krijgt ‘de stad’ als podium voor een zo breed mogelijk publiek en een spectrum van diverse kunstdisciplines.
 

MoMeNT loopt parallel met de hele zomerTIJD. Het project start vanaf het ZomerUUR en eindigt wanneer het winterUUR van start gaat. MoMeNT kent een hoogtepunt midden augustus.
 

MoMeNT wenst omliggende steden en gemeenten te betrekken bij de realisatie van een geslaagd project zodat een cultuurproducerend imago van de Euregio wordt versterkt.
 

MoMeNT heeft een zwak voor de kunstbeleving op niet-vanzelfsprekende locaties en wil daardoor ook de niet vanzelfsprekende cultuurparticipant verrassen.
 

MoMeNT wil bewust binnen het aanbod de actieve participatie van individuelen, groepen, verenigingen en  instellingen betrekken in het perspectief van nieuwe creaties.