Via sociale media werd er een oproep verstuurd naar kunstenaars met de meest verschillende pluimages; 62 fantasten reageerden. We kozen 14 projecten die het meeste aansloten op het festival en waaruit we de ‘TIJDreis’ voortbrachten: zes trajecten doorheen de stad Tongeren waar nieuw talent diverse aspecten van de TIJD behandelen. De resultaten van de verschillende kunstenaars worden verwerkt in de presentatie van zes unieke parcours: de TIJDreizen. En daarna verdeelt de wereld zich in twee delen; zij die het gezien hebben en zij die het enkel van horen zeggen hebben.

Volgende namen kleuren met grote vlakken en stevige lijnen het beeld van MoMeNT 2018 tijdens de TIJDreizen:

 

Mathias Van de Winkel (°1991)

Als jonge, Tongerse architect wist Mathias reeds TIJDens MoMeNT’17 de pop-up bar én het Julianusplein op een originele manier te verfraaien. Dit jaar ‘verrijkt’ hij MoMeNT met een TIJDelijk architecturale ‘TIJDruimte’, een publieke centrale ontmoetingsruimte waarbij mensen in een unieke setting met elkaar in contact of dialoog kunnen komen. Zo ontstaat er  een unieke interactie tussen onderwerp en omgeving, hetgeen cultuurbeleving nòg toegankelijker maakt.
> TIJDreis 1
> TIJDreis 2
> TIJDreis 3
> TIJDreis 4
> TIJDreis 5
> TIJDreis 6

 

Tom Peeters (°1991)

Tom Peeters uit Antwerpen, graaft voor MoMeNT’18 diep in een eigen privé-verleden. Twee jaar geleden stierf zijn vader maar het ‘afscheid’ dateert voor Tom al veel vroeger. Na een strijd van vijftien jaar levensmoeheid betekende de dood voor vader zelf een ‘bevrijding’. Als ervaren concept-fotograaf wil Tom een werk maken dat voor anderen een rustpunt zou kunnen gelden in de zwevende alledaagse drukte. Met zijn werk ‘De Weg naar Engeland’ wil  hij het publiek aanzetten tot bezinning. Hij gelooft dat geluk enkel kan ontstaan in een toestand van innerlijke vrede. 
> TIJDreis 1
> TIJDreis 2
> TIJDreis 3
> TIJDreis 4
> TIJDreis 5
> TIJDreis 6

Daenen Bert (°1970)

Bert Daenen, een geboren en getogen Tongenaar in hart en nieren. Als fotograaf is hij gefascineerd door de mogelijkheid om de essentie van een moment vast te leggen,  waardoor dat moment juist uniek wordt. De banaliteit staat centraal. Als MoMeNTmaker voor MoMeNT ’18 creëert hij een reeks foto’s waarop mini-verhalen worden geprojecteerd van anders onopgemerkte situaties, getuigenissen of gebeurtenissen. Met de reeks ‘Meanwhile Somewhere’ wil hij acties laten stilstaan en focust hij op het belang van deze onbewaakte momenten in het leven van de mensheid.

> TIJDreis 1
> TIJDreis 2
> TIJDreis 3
> TIJDreis 4
> TIJDreis 5
> TIJDreis 6

Tijdens de maand september exposeert Bert Daenen in de Sint-Ursula Kapel. Weldra meer info hierover.

 

Club Jaecques. Sam David (°1994), Daan Borloo (°1993) en Sam Ecker (°1994)

Drie Oostendenaars, verzameld onder de naam Club Jaecques, vinden elkaar op de raakvlakken van dans, muziek en literatuur. Voor MoMeNT’18 ontwerpen ze een hoorspel; intiem, puur auditief en onthecht van elke vorm van visuele opdringerigheid. Uitgangspunt is het overbekende liefdesverhaal van de Titanic. Jack Dawson en Rose DeWitt Bukater reizen anno 2018 niet met de Titanic maar per vliegtuig naar New York. Hoe verandert hun relatie nu de reisduur tussen Europa en de VS drastisch is verkleind door de opkomst van de luchtvaart? Kan liefde bloeien als je zeven uur lang naast elkaar geprangd zit zonder beenruimte?

> TIJDreis 1
> TIJDreis 2
> TIJDreis 3
> TIJDreis 4
> TIJDreis 5
> TIJDreis 6
 

Amber Janssens (°1995)
 
© Jan Nijs

Deze Brusselse brengt als professionele toneelspeler én tekstleverancier een theatrale voorstelling met als titel ‘Voorbij ’t hertenseizoen’. Wisselende scènebeelden en afgebroken muziekstukken kappen de TIJD in stukken terwijl een eierwekker de minuten gelijkTIJDig tellen voor Amber en haar publiek.  Zowel zijzelf als de toeschouwer delen daarmee het onbehaaglijk gevoel van de TIJD die dringt, niet wacht en passeert… Via deze opvoering probeert ze komaf te maken met de TIJD die op de schouder tikt. Een stuk over vechten tegen de klok en angst inboezemt om ingehaald te worden.

> TIJDreis 1
> TIJDreis 2
> TIJDreis 3
> TIJDreis 4
> TIJDreis 5
> TIJDreis 6

Bram Lattré (°1983), Thomas Goddyn (°1983), Dieter De Planter (°1978)

Een visueel collectief van architecten en ingenieurswetenschappers onder te naam tBEDRIJF. Dit trio brengt op een publieke plaats in de stad een TIJDelijke lichtgevende poëtische zin aan die handelt over het thema TIJDelijkheid en waarbij vergankelijk materiaal wordt benut dat op die manier ook de TIJDelijkheid belichaamt. tBEDRIJF kiest in Tongeren voor een TIJDloze zin van Joke van Leeuwen. Deze interventie vormt het vierde deel van een reeks die tBEDRIJF opstartte onder de naam VOLATIEL; zij hebben al ‘licht’ gebracht op TIJDelijke festivals in Gent en Leuven en zijn klaar om te schijnen in Tongeren. 
> TIJDreis 1
> TIJDreis 2
> TIJDreis 3
> TIJDreis 4
> TIJDreis 5
> TIJDreis 6

Sabine Oosterlynck (°1974)

Sabine Oosterlynck uit Gent focust zich op het element TIJD dat de hedendaagse consumptiemaatschappij beheert. Alles moet snel geproduceerd en geleverd worden en vaak voorzien van een vervaldatum. Stel dat stenen ons herinneren aan deze TIJD? Of de bladeren aan de bomen een vervaldatum krijgen?

Enerzijds bevraagt Sabine Oosterlynck met deze interventies onze omgang met de natuur en hoe we die, door ons gedrag en onze gewoontes, steeds verder sturen naar haar eindigheid. Anderzijds verwijzen de etiketten naar de manier waarop we de dingen afbakenen in de TIJD, hun houdbaarheid vooraf bepalen. Het manuele en TIJDrovende karakter van sommige acties, problematiseert de pragmatiek van onze TIJDsindeling, bevraagt de rigiditeit van het schema waarmee we onze dagen inrichten.

De Gentse beeldende kunstenaar wil bewust installaties en performances naar de openbare ruimte halen en de toevallige ontdekker deelgenoot maken van deze momenten. 
> TIJDreis 1
> TIJDreis 2
> TIJDreis 3
 

Rani Decock (°1994) & Boris Kip
 

De Oost-Vlaamse regisseuse is nog maar net afgestudeerd aan de Toneelacademie van Maastricht. Samen met Boris Kip creëert  ze een video-installatie-voorstelling waarbij de toeschouwer kennismaakt met het dagelijks ritueel van vier personages. Deze vier gefocuste personages hebben op het eerste zicht niets met elkaar te maken en toch; TIJD en ruimte bindt hen maar niet op een vanzelfsprekende wijze. De liefde voor de absurditeit van Rani en Boris kleuren het resultaat.
> TIJDreis 1
> TIJDreis 2
> TIJDreis 3
> TIJDreis 4
> TIJDreis 5
> TIJDreis 6

Emmy Wils (°1994)

Emmy Wils  uit Tongeren begon haar muzikale opleiding reeds op jonge leefTIJD aan de plaatselijke Stedelijke Muziekacademie en behaalde nadien een master in de muziek en klassiek piano. In 2016 richtte ze met tien vrienden het Sonos Ensemble op. Voor MoMeNT’18 wil ze samen met vijf medemuzikanten het ‘Vortex Temporum’ van Gérard Grisey spelen o.l.v. dirigent Bart Bouckaert. Dit werk bestaat uit twee aaneensluitende bewegingen waarbij elke beweging een andere perceptie van TIJD uitbeeldt zoals de trage TIJD die walvissen beleven of de snelle perceptie van insecten. De toeschouwer ‘beleeft’ het concert al liggend.
> TIJDreis 4
> TIJDreis 5
> TIJDreis 6

Tarik Moree (°1996) en Tim Olivier Somer (°1993)

De Nederlanders Tariken Tim ronden op dit moment hun laatste jaar af aan de Toneelacademie van Maastricht. In het najaar van 2017 contacteerden ze MoMeNT met het verzoek of ze hun nieuwe theaterproductie ‘Gemeinsam Einsam’ met als thema ‘het uitvergroten van de wachtende mens’ onder de vlag van MoMeNT’18 kunnen laten geboren worden. Het thema TIJD loopt parallel met hun plan. Opleidingshoofd Jo Roets onderschreef inmiddels hun opmerkzaam talent. 

‘Gemeinsam Einsam’ toont een groep mensen aan de rand van de samenleving. Een groep die ongelukkig is, maar niet de moeite doet om daar iets aan te veranderen. In plaats daarvan wachten ze. Waarop? Dat weten ze zelf eigenlijk ook niet. De ondraaglijkheid van mensen die niet het heft in eigen hand durven nemen. 
> TIJDreis 1
> TIJDreis 2
> TIJDreis 3
> TIJDreis 4
> TIJDreis 5
> TIJDreis 6

Selma Gurbuz (°1994)

De Tongerse fotografe wil via haar werk bewustzijn creëren van de wereld rondom haar. Actuele situaties spelen een grote rol in de steeds veranderende wereld. Haar uitgangspunt voor MoMeNT’18 is het besef dat de wereldbevolking blijft toenemen en de vruchtbaarheid steeds vermindert doch blijft de drang veelal aanwezig om een genetisch eigen kind op de wereld te zetten. Selma creëert een fotografische beeldenreeks als een ‘fictieve documentaire’ met aandacht voor de fertiliteit-zorgsector.
> TIJDreis 1
> TIJDreis 2
> TIJDreis 3
> TIJDreis 4
> TIJDreis 5
> TIJDreis 6

Jolien Fagard (°1989)

De Tongerse architecte is voor MoMeNT geen onbekende. Vorig jaar koos Jolien voor het uitzicht op het platform van de Moerenpoort. Voor MoMeNT’18 maakt ze een biechtinstallatie tegen de gevel van de Basiliek. Een onverwacht moment wordt een waardevolle gebeurtenis en kan een sociale actie teweeg brengen. Oscar van den Bogaard zorgt voor de literaire invulling van haar project en voor een confronterende verrassing.
> TIJDreis 1
> TIJDreis 2
> TIJDreis 3
> TIJDreis 4
> TIJDreis 5
> TIJDreis 6

Pieter Desmet (°1996)

Antwerpenaar Pieter Desmet studeert dit jaar af als bachelor aan de dansopleiding van het Antwerps conservatorium. Samen met drie medestudenten,  Machias Bosschaerts, Margot Masquelier en Pauline Thuriot, maakt hij een in-situ voorstelling rond het thema eenzaamheid en identiteit. Wat betekent TIJD binnen een concept van eenzaamheid? Creëert een individu nog een identiteit als die alleen is? Je identiteit differentieert je van anderen, het maakt je herkenbaar. Maar als er geen anderen zijn om je van de differentiëren, op welke manier ben je dan anders?

In Desolate Dreams onderzoeken de drie performers deze vraag. Ze belichamen elk een aspect rond Freud’s idee omtrent identiteitsontwikkeling: de id., de ego en de superego. Begeleid op muziek door Tijs Desmet en omringt door de koele muren van een kelder nemen ze je mee in een desolate droomwereld, opzoek naar zichzelf.
> TIJDreis 1
> TIJDreis 2
> TIJDreis 3
> TIJDreis 4
> TIJDreis 5
> TIJDreis 6