“We willen dat er een soort dialoog ontstaat op het podium.”

Interview met Tim Thomaes en Stefanie Huysmans-Noorts over Back To The Sky (door Niels Dewil)

 

Dans ! Dichter ! Dans ! is een literair-muzikaal platform dat spoken word artiesten laat samenwerken met muzikanten, onder begeleiding van literaire en muzikale performancecoaches. Het resultaat vertonen de artiesten tijdens een avondvullend programma met performances en een dansfeest.

Stefanie (literair performancecoach): We willen dat er een soort dialoog ontstaat op het podium. Voor de muzikanten is het belangrijk dat ze het idee overstijgen dat ze een schrijver begeleiden. Ze moeten luisteren naar elkaar en naar de performer en leren voelen dat de woordkunstenaar ook een soort muzikant is en de tekst ook een soort instrument. Voor de schrijvers is het de bedoeling dat zij nieuwe aspecten van hun tekst en hun eigen performancekracht ontdekken, dat ze de manier waarop ze de tekst normaal gezien brengen durven loslaten en heel hard in het ‘hier en nu’ durven zijn.

 

Om de dialoog op podium te doen ontstaan, organiseert Dans ! Dichter ! Dans ! repetitiemomenten.

Tim (zakelijk leider): In voorbereiding op het toonmoment vindt er een repetitie plaats met de schrijver en de muzikanten. Tijdens een halve of hele dag wordt er geprobeerd om iets nieuws te maken. Het is niet de bedoeling dat alles vastligt wat er op het podium zal gebeuren. Er is ruimte voor improvisatie, zowel door de muzikanten als door de spoken word artiest. Er wordt gerepeteerd om kernmomenten of ankerpunten of een sfeer vast te leggen of bepaalde fases in het stuk, maar de bedoeling is om daarmee te gaan spelen op het podium.

Stefanie: De repetitie is heel belangrijk, omdat het een veilige basis legt. Vooral voor de woordkunstenaars is het vaak wennen aan de muzikanten die er plots bijkomen. Om echt los te komen en vrijheid te vinden in hun spel, is die repetitie nodig. Tijdens zo'n repetitie lezen de schrijvers eerst hun tekst eens voor, zodat de muzikanten een beeld hebben van de structuur, inhoud en sfeer van de tekst. Dan praten we daar even over en komt de coach van de muzikanten vaak met input. Vervolgens gaan we meteen de vloer op en worden dingen uitgeprobeerd.

 

Het concept van Dichter ! Dans ! Dichter ! richt zich vooral op spoken word artiesten die nog niet bij het grote publiek gekend zijn.

Stefanie: We willen vermijden dat op onze affiche namen staan van woordkunstenaars die een paar weken eerder of een paar weken later op een ander literatuur- of spoken word-event staan. Ons concept is vooral gericht op artiesten die de open-mic scene ontgroeid zijn en een groot podium verdienen. Soms zitten daar ook bekendere namen bij, maar dan gaat het over mensen die gekend zijn in een andere scene. Bijvoorbeeld tijdens MoMeNT zal Mira Bryssinck optreden, een heel bekende theatermaakster en actrice die echter minder optreedt op deze manier. Ik hou wel van die cross-over, om theater ook meer te betrekken bij literatuur.

 

De spoken word artiesten worden soms via open call en soms via selectie gerekruteerd, maar altijd waakt een jury over een eerlijke curatie.

Stefanie: We vinden het heel belangrijk om bij elk avondvullend programma een divers aanbod te hebben. Je hebt veel soorten performers binnen spoken word en tekst on stage. We willen niet vier mensen op één avond zetten die allemaal uit slam poetry komen. Dat is puzzelen: wie past er samen, wat klopt, wat geeft een goed verloop van de avond? Daar zijn we heel hard mee bezig.

Tim: De uiteindelijke selectie wordt altijd democratisch besloten, ook als het gaat om mensen die wij kennen via ons eigen netwerk. Elke kandidaat wordt op basis van videomateriaal voorgelegd aan onze jury. Zo waken we erover dat het een eerlijke curatie is, dat het verloopt zoals we zelf zouden willen dat het verloopt als wij de artiesten zouden zijn.

 

Om muzikanten te bereiken heeft Dans ! Dichter ! Dans ! een samenwerking met het Conservatorium in Antwerpen.

Tim: Dans ! Dichter ! Dans ! kan als keuzevak onderdeel zijn van het curriculum van studenten in de afdeling elektronische muziek vanaf het tweede jaar. We werken graag met jonge muzikanten die zelf ook hun eigen projecten hebben en die graag een nieuw experiment aangaan. Het is een heel fijne, gelijkwaardige samenwerking op die manier.

 

Op MoMeNT zijn Corinne Heyrman, Hannah Zaouad en Mira Bryssinck de woordkunstenaars van dienst. Daarnaast neemt ook curator Marcel Vanthilt deel als spoken word performer. En nadien als DJ voor een spetterende after-party!

Stefanie: Voor de curatie zijn we vertrokken van het thema Het Einde der Tijden, een thema dat tot de verbeelding spreekt. We zijn gaan kijken naar mensen die al bij ons hebben opgetreden: wiens teksten sluiten aan bij het thema? We hebben dat wel vrij opgepakt, niet altijd even letterlijk. Dat is ook leuk aan het thema Het Einde der Tijden: je kan dat heel letterlijk bekijken, maar je kan ook een tegenkleur opzoeken.

Tim: Als wij zelf edities organiseren met artiesten, dan is het een avondvullende voorstelling waarbij we ook een podium bieden voor een oud deelnemer die iets kan try-outen, een poëtische DJ die dingen aan elkaar verbindt, een band en nadien een dansfeest. Feest is een belangrijk onderdeel van Dans ! Dichter ! Dans !, want we willen het ook vieren. Het mag los zijn, het moet een feest zijn.

Stefanie: We hebben ook graag dat mensen al dansen tijdens de performance. Maar ons publiek is altijd zodanig beleefd dat ze vooral gaan zitten en luisteren. Als host tijdens Back To The Sky zal ik proberen de mensen recht te houden!

Dans ! Dichter ! Dans !