Via sociale media werd er een oproep verstuurd naar kunstenaars met de meest verschillende pluimages; 62 fantasten reageerden. We kozen 14 projecten die het meeste aansloten op het festival en waaruit we de ‘TIJDreis’ voortbrachten: zes trajecten doorheen de stad Tongeren waar nieuw talent diverse aspecten van de TIJD behandelen.

De resultaten van de verschillende kunstenaars worden verwerkt in de presentatie van zes unieke parcours: de TIJDreizen. En daarna verdeelt de wereld zich in twee delen; zij die het gezien hebben en zij die het enkel van horen zeggen hebben.

 

Volgende namen kleuren met grote vlakken en stevige lijnen het beeld van MoMeNT 2018 tijdens de TIJDreizen:

 

Wannes Missotten (°1993) & Torri Nickmans (°1992) zijn naar Antwerpen uitgeweken Limburgers enbundelen hun talenten als master in de beeldende en audiovisuele kunsten, grafische vormgeving en interactieve design en confronteren op twee tegenover elkaar geplaatste grote videoschermen de werkzaamheden van een daginspanning van enerzijds de kunstenaar- ambachtsman uit het Gallo-Romeins verleden en de kunstenaar van vandaag. Nieuwsgierig naar de culturele voetafdruk van beiden in twee eeuwen verder.
> TIJDreis 1

 

Mathias Van de Winkel (°1991) is voor MoMeNT geen onbekende. Als jonge architect wist deze Tongenaar vorig MoMeNTjaar de pop-up bar én het Julianusplein op een originele manier te verfraaien. Dit jaar ‘verrijkt’ hij MoMeNT met een tijdelijk architecturaal ’cultuurhuis’ en bouwt een doorzichtbare pop-up zaal compleet met podium en tribunen. Mathias creëert een unieke interactie tussen onderwerp en omgeving en maakt de cultuurbeleving nòg toegankelijker.

 

Tom Peeters (°1991) uit Antwerpen wil voor MoMeNT’18 diep in een eigen privé-verleden duiken. Twee jaar geleden is zijn vader overleden maar het ‘afscheid’ dateert voor Tom al veel vroeger. Na een strijd van 15 jaar levensmoeheid betekende de dood voor vader zelf een ‘bevrijding’. Als ervaren concept fotograaf wil Tom een werk maken dat voor anderen een rustpunt zou kunnen gelden in de zwevende alledaagse drukte.

 

Daenen Bert (°1970) is als fotograaf gefascineerd door de mogelijkheid om de essentie van een moment vast te leggen waardoor dat moment juist uniek wordt; de banaliteit wordt daardoor belangrijk. Deze Tongenaar wil vele collega-fotografen oproepen om op een exact zelfde tijdstip en dit dus vanop verschillende plaatsen een drie à vier beelden te maken binnen enkele seconden. Op die manier worden het mini-verhalen, getuigenissen van anders onopgemerkte situaties van een tiental gebeurtenissen.

 

Club Jacques. Sam David (°1994), Daan Borloo (°1993) en Sam Eckes (°1994)  zijn drie Oostendenaars en hebben zich verzameld in Club Jaecques als performancecollectief en vinden elkaar op de raakvlakken van lijf (dans), klank (muziek) en tekst (literatuur). Voor MoMeNT’18 ontwerpen ze een hoorspel; intiem, puur auditief en onthecht van elke vorm van visuele opdringerigheid. Uitgangspunt is het overbekende liefdesverhaal van de Titanic. Hoe verandert de verhouding tussen Jack en Rose als de temporele afstand tussen Southampton en New York drastisch wordt verkleind door de komst van de luchtvaart?

 

Amber Janssens (°1995) wil als professionele speler én tekstleverancier een tekstuele theatervoorstelling brengen waarbij zowel zij zelf als de toeschouwer het onbehaaglijk gevoel delen van de tijd die dringt, niet wacht en passeert…Wisselende scènebeelden en afgebroken muziekstukken kappen de tijd in stukken terwijl een eierwekker de minuten gelijktijdig tellen voor de Brusselse actrice en haar publiek.

 

tBEDRIJF is het visueel collectief van architecten en ingenieurswetenschappers Bram Lattré (°1983), Thomas Goddyn (°1983) en Dieter De Planter (°1978) en willen op een publieke plaats in de stad een tijdelijke lichtgevende poëtische zin aanbrengen die handelt over het thema TIJDelijkheid en waarbij vergankelijk materiaal wordt benut dat op die manier ook de TIJdelijkheid belichaamt. Deze interventie vormt het vierde deel van een reeks die tBEDRIJF opstartte onder de naam VOLATIEL; zij hebben al ‘licht’ gebracht op tijdelijke festivals in Gent en Leuven. Ze zijn klaar voor te schijnen in Tongeren.

 

Sabine Oosterlynck (°1974) uit Gent focust zich op het element TIJD dat de hedendaagse consumptiemaatschappij beheert; alles moet snel geproduceerd en geleverd worden en alles krijgt wordt ook geëtiketteerd met een vervaldatum. Stel dat stenen ook een etiket krijgen? Of bladeren aan de bomen? De Gentse beeldende kunstenaar wil bewust kunst naar de straat te halen en de toevallige ontdekker deelgenoot deelgenoot maken van tijd een tijdloosheid.

 

Rani Decock (°1994), afgestudeerd als regisseur aan de Toneelacademie van Maastricht wil samen met Boris Kip een videoinstallatie-voorstelling creëren waarbij de toeschouwer kennismaakt met het dagelijks ritueel van vier personages. Deze vier gefocuste personages hebben op het eerste zicht niets met elkaar te maken en toch; tijd en ruimte bindt hen maar niet op een vanzelfsprekende wijze. De liefde voor de absurditeit van Rani en Boris kleuren het resultaat.

 

Emmy Wils (°1994) is bachelor in de muziek, klassiek piano en heeft haar muzikale roots gevonden te Tongeren aan de plaatselijke stedelijke muziekacademie. In 2016 richtte ze met tien vrienden het Sonos Ensemble op. Voor MoMeNT’18 wil ze samen met zes medewerkers het Vortex Temporum van Gérard Grisey spelen. Dit concert is een stuk in drie bewegingen waarbij elke beweging onze perceptie van tijd uitbeeldt zoals de trage tijd die walvissen beleven of de snelle perceptie van insecten. De toeschouwer ‘beleeft’ het concert al liggend.

 

Tarik Moree (° 1996) en Tim Olivier Somer (° 1993) moeten beiden hun laatste theaterjaar aan de Toneelacademie nog afronden maar contacteerden MoMeNT  met het verzoek of zij hun nieuwe theaterproductie met als thema het uitvergroten van de wachtende mens onder de vlag van MoMeNT’18 kunnen laten geboren worden. Het thema TIJD loopt parallel met hun plan. Opleidingshoofd Jo Roets onderschreef inmiddels hun opmerkzaam talent.

 

Selma Gurbuz (°1994) is een Tongerse fotografe die via haar werk steeds bewustzijn wil creëren van de wereld rondom haar. Actuele situaties spelen een grote rol in de steeds veranderende wereld. Haar uitgangspunt voor MoMeNT’18 is het besef dat de wereldbevolking blijft toenemen en de vruchtbaarheid steeds vermindert blijft de drang veelal aanwezig om een genetisch eigen kind op de wereld te zetten. Selma creëert een fotografische beeldenreeks als een ‘fictieve documentaire’ met aandacht voor de fertiliteit-zorgsector.

 

Jolien Fagard (°1989) is zelfs zonder MoMeNT’17 in Tongeren geen onbekende. Koos de Tongerse vorig jaar voor het uitzicht op het platform op de Moerenpoort dit jaar wil ze een installatie maken dat op een openbare plek voor een confronterende verrassing kan zorgen. Een onverwacht moment wordt een waardevol moment en kan een sociale actie teweeg brengen.

 

Pieter Desmet (°1996) studeert dit jaar af als bachelor aan de dansopleiding van het Antwerps conservatorium. Samen met drie medestudenten wil hij een dansflashmob rond het thema eenzaamheid en identiteit organiseren op de Grote markt van Tongeren. Wat betekent TIJD binnen en concept van eenzaamheid